Det endocannabinoida systemet – eller förkortat ECS – ansvarar för balansreglerande i våra kroppars immunsvar, kommunikation mellan cellaptit, metabolism, minne, sömn, aptit, matsmältning, hunger, sinnesstämning, motorkontroll, immunfunktion, reproduktion och fertilitet, njutning och belöning, smärta och temperaturreglering.

Trots den väsentliga rollen som detta system tar sig an, så var den fortfarande en okänd del av de mänskliga kroppsfunktionerna fram till mitten av 1990-talet.

Systemet är uppkallat efter växten som inspirerade till dess upptäckt och det endocannabinoida systemet är viktigt för din allmänna hälsa och balans, men dess vikt har enbart nyligen blivit fullt förstått av det medicinska samfundet. Det är genom detta system som de naturligt förekommande cannabinoiderna från CBD-oljor interagerar med våra kroppar och triggar dess många gynnsamma effekter. Med potentialen att verkligen påverka sättet våra kroppar arbetar, så är ett hälsosamt endocannabinoidsystem essentiellt och det är viktigt att vi känner till hur man bibehåller det.

Det endocannabinoida systemet utgörs av flera integrerade mekanismer:

 • Enzymer ansvariga för att skapa och förstöra cannabinoider
 • Receptorsäten på celler för att mottaga cannabinoider
 • Själva endocannabinoiderna (cannabinoid-liknande föreningar som produceras naturligt i den mänskliga kroppen)
 • Dessa mekanismer är övervägande ansvariga för kommunikationen inom kroppen för att bäst reglera olika biologiska svar.

En av de primära frågorna som höjdes under dessa tidiga studier var om kroppen producerar sina egna naturliga motsvarigheter eller inte till de tidigare upptäckta föreningarna som kallas fytocannabinoider, såsom THC och CBD, som förekommer i cannabisväxten. Svaret visade sig vara positivt – i form av endocannabinoidernas anandamid och 2-AG, som är som två framträdande motsvarigheter till THC och CBD. Med förståelsen för att vi människor skapar våra egna cannabinoider, öppnades dörren för att dekonstruera deras syfte.

Endocannabinoider som ett svar

Endocannabinoider skapas som svar på de behov som finns inom det större fysiologiska systemet och det förstås användas för kroppens regleringsfunktioner. De agerar baklänges på presynaptiska celler och kontrollerar volymen av kommunicerande signaler som sänds. Det är på detta sätt som endocannabinoider påverkar varaktigheten och intensiteten av det breda utbudet av fysiologiska processer under deras kontroll.

Upprepade gånger har det dock noterats att, medan det endocannabinoida systemet är kopplat till ett antal viktiga processer och är koncentrerat i hjärnan, nervsystemet och reproduktiva organ, så påverkar det inte regioner av hjärnan som kontrollerar hjärt- och lungfunktion. Detta särdrag är en av de huvudsakliga orsakerna till att dödliga överdoser av cannabinoider inte förekommer.

Hur fungerar det endocannabinoida systemet?

När än det förekommer avvikelser från homeostas i kroppens funktioner, så aktiveras det endocannabinoida systemet och börjar svara i enlighet genom att syntetisera endocannabinoider, som agerar som neurotransmittorer.

När kroppen skapar neurotransmittorer åt det endocannabinoida systemet så fångas det upp av specialiserade cannabinoid-receptorer, som befinner sig på cellernas yta. Dessa receptorer förekommer i ett brett spann av fysiologiska regioner, såsom i:

 • Immunsystemet
 • Organ och körtlar
 • Bindväv
 • Hjärnan (mest signifikant)

Så som en nyckel passar i ett lås, interagerar endocannabinoider med dessa receptorer och överför information om ändrande tillstånd för att kickstarta ett gensvar, med målet att hjälpa kroppen att uppnå homeostas eller balans, inom kroppen trots yttre påverkningar.

Det endocannabinoida systemets receptorsäten inkluderar receptorvarianterna CB1 och CB2, som svarar olika på olika cannabinoider. CB1-receptorer är mest förekommande i det centrala nervsystemet och länkas till följande fördelar:

 • Modulering av stress och oro
 • Ökad aptit
 • Minskat illamående
 • Immunsystemets balans
 • Hämmande av tumörer

CB2-receptorer förekommer i de flesta celler i immunsystemet och verkar dominera i bekämpning av inflammation och skador av vävnad. En del celler kan även innehålla båda typer av receptorer, där var och en ansvarar för olika funktioner.

Det finns två stora endocannabinoider – 2-arakidonoylglycerol (2-AG) och Anandamid (AEA).

2-AG anses vara en fullbordad agonist av både CB1- och CB2-receptorer. Detta innebär att det binds med, och passar bra inuti, båda receptorerna för att aktivera dem till att stimulera ett fysiologiskt svar.

Anandamid anses en delvis agonist för båda receptorerna eftersom de, samtidigt som de binds med och aktiverar receptorerna, så passar de inte lika bra inuti dem och triggar därmed inte igång ett kraftfull fysiologisk svar (Parcher, Batkai & Kunos, 2006).

När väl funktionen som hade avvikit från homeostas återgår till balans och endocannabinoiderna inte längre behövs, så bryter den tredje delen av systemet – de metaboliska enzymerna – ner och degraderar dem.

Fettsyra amid hydrolas (FAAH) degraderar Anandamid, och monoacylglycerol lipas (MAGL) bryter ner 2-AG. Genom att eliminera endocannabinoiderna, stänger det endocannabinoida systemet av de molekylära signalerna och avslutar den fysiologiska aktiviteten den stimulerat.

Hur påverkar det endocannabinoida systemet din hälsa?

Sedan det endocannabinoida systemet och dess delar upptäcktes, har forskare arbetat för att ytterligare förstå hur det endocannabinoida systemet kan användas terapeutiskt för att:

 • Minska smärta
 • Bekämpa cancer
 • Förhindra neurodegenerativa sjukdomar
 • Främja allmän hälsa

I det stora hela, indikerar forskning att det endocannabinoida systemet hjälper till att säkerställa att kroppens immun- och centrala nervsystem fungerar korrekt. Genom att hitta sätt att modulera det endocannabinoida systemets aktivitet öppnas vägar till en otroligt olikartad uppsättning av kroniska sjukdomar och störningar (Pacher och Kunos, 2013)

Som exempel indikerar bevis att stimulering av cannabinoida receptorer kan hjälpa till med borttagandet av gamla traumatiska minnen och tillhandahålla kliniska fördelar i åldersrelaterade sjukdomar som associeras med hjärninflammation (Ruehle m.fl. 2012) (Marchalant, m.fl. 2008).

Denna lista inkluderar även svåra tillstånd såsom Parkinsons, multipel skleros och cancer.

Minne

Det finns även bevis på att det endocannabinoida systemet kan hjälpa till med borttagandet av gamla minnen (Ruehle m.fl. 2012). Utrotandet av motbjudande minnen är viktigt för framstegen för PTSD-patienter och i beteende för dem med kronisk oro. Genom att låta patienter glömma smärtsamma minnen, kan de återställa sin stress- och orosreaktion för vissa erfarenheter och ersätta dem med en mer positiv reaktion.

Aptit & Vikt

Cannabis har en välkänd förmåga att öka aptiten. Eftersom endocannabinoider dock används invärtes för aptitkontroll, kan omvända agonister till CB1-receptoren användas för att bekämpa övervikt genom att stänga av kroppens matlust (Pagotto m.fl. 2005). Det motsatta kan uppnås genom stimulering av aptit hos dem som lider av kakexi och låta dem gå upp i vikt (Kogan och Mechoulam, 2007).

Slutligen reglerar endocannabinoider även metabolism och hjälper till att kontrollera överföringen av energi genom celler, vilket säkerställer optimalt nyttjande av den mat vi förtär.

Oro

I dagens värld är det en vanligt att den naturliga cykeln av oro och fysisk reaktion inte kan stängas av på grund av konstant exponering av stressfaktorer. Då cannabinoider påverkar kroppens körtelreaktion för fortgående stress för att reglera och dämpa reaktioner, har det endocannabinoida systemet implikationer för sättet moderna människors hanterar långsiktig stress och andra varaktiga utlösare av oro (Akirav).

Immunfunktion & inflammation

I tillägg, främjar endocannabinoider ordentlig immunfunktion för att möjliggöra ett bättre välmående i allmänhet. Rollen de spelar i immun homeostas förhindrar ”spontan aktivitet av immun cellfunktion”, vilket hjälper till att förhindra inflammation och möjligen även resultera i neurologiska sjukdomar (Pandey m.fl. 2009).

Hur arbetar cannabinoider från CBD olja med det endocannabinoida systemet?

Med tiden som forskare lär sig mer om det endocannabinoida systemet, utforskar de även den potentiella rollen som cannabis-extraherade cannabinoider såsom THS, cannabidiol (CBD), cannabinol (CBN) med mera, kan spela i stöttningen av systemet.

Cannabinoider härmar beteendet av endocannabinoider och interagerar med cannabinoid-receptorerna för att förbättra det endocannabinoida systemet. Medan cannabinoiderna interagerar med de cannabinoida receptorerna, stimulerar de flera fysiologiska reaktioner.

TCH, den välkända psykoaktiva föreningen som finns i medicinsk marijuana, aktiverar receptorer för att framkalla en kemisk reaktion. Den anses vara en agonist av både CB1- och CB2-receptorer eftersom den direkt binder sig till receptorerna och aktiverar dem. THC tenderar att favorisera CB1-receptorer eftersom de passar väldigt bra inuti dem och därför har möjlighet att stimulera en stark fysiologisk reaktion.

När THC reagerar med CB1-receptorer, så är det detta som orsakar den välkända känslan av att bli ”hög” från marijuana. THC aktiverar också direkt CB2-receptorer, men anses vara en delvis agonist och framkallar därför inte en så stark fysiologisk reaktion.

CBD orsakar kemiska förändringar genom att blockera receptorer. Det tenderar att ha låg likhet med med både CB1- och CB2-receptorer, och agerar istället som en indirekt antagonist av agonister. Detta innebär att CBD sitter felaktigt inuti receptorerna och därför inte aktiverar dem utan förhindrar andra kemiska budbärare såsom THC från att binda sig till dem.

Då vi fortsätter att lära oss mer om det endocannabinoida systemet, lär vi oss även mer potentialen för omfattningen av aktiva föreningar från cannabis (såsom THC, CBD och CBN) för användning terapeutiskt.

Varför bör jag tillsätta cannabinoider från CBD olja till min kropp?

En teori om hur de endocannabinoida systemet relaterar till vår allmänna hälsa är det föreslagna endocannabinoida bristsyndromet, eller CECD, som spekulerar det. För vissa människor genererar inte kroppen tillräckligt med endocannabinoider (Smith och Wagner, 2014). Detta koncept, ursprungligen föreslaget av forskaren E.B. Russo år 2004, spekulerade ytterligare att bristen kunde vara orsaken till många autoimmuna störningar, inklusive migrän, fibromyalgi och IBS (Russo, 2004).

Genom att anpassa det endocannabinoida systemet (Kaur, Ambwani & Singh, 2016), kan flera sjukdomar och tillstånd möjligen behandlas, inklusive:

 • Smärta
 • Inflammation
 • Multipel skleros
 • Anorexia
 • Epilepsi
 • Cancer
 • Cancer
 • Övervikt
 • Schizofreni
 • Kardiovaskulära störningar
 • Parkinsons sjukdom
 • Huntingtons sjukdom
 • Alzheimers sjukdom
 • Tourettes syndrom

Ett av de huvudsakliga hindren för acceptansen och användning av cannabis samt dess aktiva cannabinoider i läkemedel, är problemet med missbruk på grund av dess psykoaktivitet. Detta problem uppstår dock inte i ett flertal av de möjliga tillvägagångssätten av regleringen av det endocannabinoida systemet.

 • När en antagonist till CB1-receptoren tillämpas
 • När produktionen eller transporten av endocannabinoider förändras
 • När en icke-psykoaktiv agonist till CB2-receptoren, såsom CBD, används för terapeutiska resultat (Pacher and Kunos, 2013).

Fytocannabinoider, såsom THC från cannabis eller koncentrerad CBD i hampa, påverkar uppenbarligen det endocannabinoida systemet. Det har dock även visat att icke-psykoaktiva fytocannabinoider från andra växter, och även andra föreningar såsom terpener och flavonoider, fångas upp av receptorer i våra endocannabinoida system.

Eftersom små doser av fytocannabinoider kan uppmuntra kroppen att skapa mer naturligt förekommande endocannabinoider och deras receptorer, kan det komma att vara möjligt stärka känsligheten av våra inbyggda system med regelbundna cannabinoidtillskott.

I allmänhet måste signifikant forskning fortfarande utföras för att bättre förstå effekten av det endocannabinoida systemet på vår allmänna hälsa samt hur det kan spela en stor terapeutisk roll för vår hälsa, att komplettera med vår naturliga endocannabinoidproduktion med växtbaserade cannabinoider. Omfattande tidiga studier visar dock stor potential för användning av detta vitala system för att gynna patientens hälsa.

Vi hittade denna video, som visualiserar det endocannabinoida systemet och som kan vara till hjälp i din förståelse av vikten av det signalerande systemet.

Källor som använts för artiklarna:

Akirav, I. (n.d.) Role of the endocannabinoid system in anxiety and stress-related disorders. Intech Open. Retrieved from http://cdn.intechopen.com/pdfs/17314/InTech-Role_of_the_endocannabinoid_system_in_anxiety_and_stress_related_disorders.pdf

Alger, B. E. (2013). Getting High on the Endocannabinoid System. Cerebrum: The Dana Forum on Brain Science, 2013, 14. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3997295

Gaoni, Y., and Mechoulam, R. (1964). Isolation, Structure, and Partial Synthesis of an Active Constituent of Hashish. Journal of the American Chemical Society, 86(8), 1646-47. Retrieved from http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja01062a046.

Gertsch, J., Pertwee, R. G., & Di Marzo, V. (2010). Phytocannabinoids beyond the Cannabis plant – do they exist? British Journal of Pharmacology, 160(3), 523–529. Retrieved from http://doi.org/10.1111/j.1476-5381.2010.00745.x

Kaur, R., Ambwani, S.R., Singh, S. (2016). Endocannabinoid system: A multi-facet therapeutic target. Current Clinical Pharmacology, 11(2), 110-7. Retrieved from http://www.eurekaselect.com/141330/article.

Kogan, N. M., & Mechoulam, R. (2007). Cannabinoids in health and disease. Dialogues in Clinical Neuroscience, 9(4), 413–430. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3202504.

Lee, M. (2012). The Discovery of the endocannabinoid system. Retrieved from http://www.beyondthc.com/wp-content/uploads/2012/07/eCBSystemLee.pdf

Mandal, A. (2014, June 14). Phytocannabinoids. News Medical. Retrieved from http://www.news-medical.net/health/Phytocannabinoids.aspx.

Marchalant, Y., Cerbai, F., Brothers, H.M., & Wenk, G.L. (2008). Cannabinoid receptor stimulation is anti-inflammatory and improves memory in old rats. Neurobiology of Aging, 29(12), 1894–1901. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2586121.

Mechoulam, R., and Hanus, L (2000, November). A historical overview of chemical research on cannabinoids. Chemistry and Physics of Lipids, 108(1-2), 1-13. Retrieved from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009308400001845.

National Cancer Institute. (2016). Cannabis and cannabinoids. Retrieved from http://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/cam/hp/cannabis-pdq#section/_11

Pacher, P., Batkai, S., & Kunos, G. (2006). The Endocannabinoid System as an Emerging Target of Pharmacotherapy. Pharmacological Reviews, 58(3), 389–462. http://doi.org/10.1124/pr.58.3.2. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2241751.

Pacher, P., & Kunos, G. (2013). Modulating the endocannabinoid system in human health and disease: successes and failures. The FEBS Journal, 280(9), 1918–1943. Retrieved from http://doi.org/10.1111/febs.12260.

Pagotto, U., Vicennati, V., & Pasquali, R. (2005). The endocannabinoid system and the treatment of obesity. Annals of Medicine. 37(4):270-5. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16019725.

Pandey, R., Mousawy, K., Nagarkatti, M., & Nagarkatti, P. (2009). Endocannabinoids and immune regulation. Pharmacological Research : The Official Journal of the Italian Pharmacological Society, 60(2), 85–92. Retrieved from http://doi.org/10.1016/j.phrs.2009.03.019.

Pertwee, R.G. (2006). Cannabinoid pharmacology: the first 66 years. British Journal of Pharmacology, 147(Suppl 1), S163-S171. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1760722.

Ruehle, S., Rey, A. A., Remmers, F., & Lutz, B. (2012). The endocannabinoid system in anxiety, fear memory and habituation. Journal of Psychopharmacology (Oxford, England), 26(1), 23–39. Retrieved from http://doi.org/10.1177/0269881111408958.

Smith, S. & Wagner, M. (2014) Clinical endocannabinoid deficiency (CECD) revisited: can this concept explain the therapeutic benefits of cannabis in migraine, fibromyalgia, irritable bowel syndrome and other treatment-resistant conditions. Neuro Endocrinol Letters. 35(3):198-201. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24977967.

Wood, T.B., Spivey, W.T.N., and Easterfield, T.H. (1896). XL. – Charas. The resin of Indian hemp. Journal of the Chemical Society, Transactions, 69, 539-546. Retrieved from http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/1896/ct/ct8966900539#!divAbstract.