CBD ökar i popularitet nu för tiden på grund av de potentiella fördelarna det tillhandahåller. För att förstå hur CBD kan vara ett så effektivt hinder mot så många sjukdomar, så måste man förstå sig på det mänskliga endocannabinoida systemet. Det endocannabinoida systemet är den plats i kroppen där CBD utför allt sitt arbete. Systemet är den del av kroppen som ansvarar för de flesta vitala processer i kroppen, inklusive immunsystem, centrala nervsystemet, matsmältningssystemet samt minne och inlärning. Det endocannabinoida systemet hanterar och kontrollerar kroppens naturliga svar. Dock kan systemet försvagas på grund av externa skador och sjukdomar, och då kan CBD stärka det endocannabinoida systemets funktioner.

Det endogena cannabinoidsystemet ECS innehåller flertalet celler och molekyler som är spridda i hela kroppen inklusive hjärnan, bindväv, organ, immunceller och körtlar. Forskning visar att det endocannabinoida systemet kan påverkas av externa cannabinoider, såsom CBD. Enligt National Institutes of Health, kan det endocannabinoida systemet manipuleras av externa källor som CBD för att behandla ett antal medicinska sjukdomar.

Effekter av CBD på det endocannabinoida systemet

Det endocannabinoida systemet består av de cannabinoidreceptorer som är utspridda i kroppen. Cannabinoidreceptor 1 CB1 finns i överflöd i det centrala nervsystemet medan cannabinoidreceptor 2 CB2 finns i mag-tarmkanalen, immuna celler och i det perifera nervsystemet. Dessa receptorer ansvarar för att hantera olika funktioner i kroppen och inkluderar immunfunktion, smärta, sömn, sinnesstämning, minne, matsmältning, fertilitet och motorik.

De är de naturligt förekommande cannabinoiderna i kroppen, men ibland störs det endocannabinoida systemet och fungerar då inte optimalt, och det är här CBD spelar en roll. CBD i sig själv, binder sig inte till antingen CB1- och CB1-receptorerna, utan stimulerar snarare funktionerna för båda receptorerna. På grund av dess interaktion, blir CB1-receptorerna mer aktiva och arbetar effektivt i olika delar av kroppen. Eftersom THC binder sig till receptorerna och producerar psykoaktiva element, så har CBD istället visat sig vara en allosterisk regulator av CB1-receptorn. Det innebär att CBD kan hämma den psykotiska potentialen som THC besitter genom att modifiera CB1-receptorn.

När man pratar om den andra stora cannabinoidreceptorn, så handlar det om CB2-receptorn, som ansvarar för så många funktioner att det även är en anledning till uppkomsten av inflammation. Medan CBD har en positiv effekt på CB1-receptorn och stimulerar dess funktioner, har CBD en negativ effekt på CB2-receptorn vilket innebär att om man använder CBD så blir CB2-receptorns effektivitet svagare. De antiinflammatoriska egenskaperna från CBD kommer på grund av denna mekanism, men forskning har visat att effekten är ytterst liten och försumbar. Det diskuteras fortfarande huruvida CBD kan resultera i positiva effekter på det endocannabinoida systemet när det bara påverkar CB1-receptorn indirekt och CB2-receptorn endast marginellt. Men resultaten av CBD härstammar från både de indirekta effekterna på det endocannabinoida systemet och pleiotropi, som är den potential av CBD som påverkar den breda massan av alla system i kroppen.>

Indirekta effekter av CBD

CBD har två andra effekter på det endocannabinoida systemet och det är att det modifierar aktiviteten av enzymer och protein och koncentrationen av anandamid som är den naturligt förekommande cannabinoiden.

Med tanke på den påverkan CBD har på enzymer, glöms det ofta bort att kroppen inte enbart innehåller de receptorer och neurotransmittorer, utan även enzymer som reglerar hela mekanismen. Det endocannabinoida systemet har nyckelenzymet för fettsyran amid hydrolas (FAAH). FAAH är det enzym som bryter ner funktionen av anandamid och försvagar det, medan CBD är känt som en hämmare av FAAH. Det innebär att CBD inte låter FAAH arbeta effektivt och försvagar det, vilket resulterar i ökad koncentration av anandamid som i sin tur leder till positiv påverkan på det endocannabinoida systemet. Här kan det noteras att CBD inte påverkar anandamid direkt och det har även upptäckts att CBD är en svag hämmare av FAAH så dess effekter kan inte helt tillskrivas till enzymsystemet.

En annan indirekt effekt av CBD är på det fettsyrebindande proteinet (FABP). Dessa protein ansvarar för bindning, när det gäller det endocannabinoida systemet, binder det till synaps anandamid och transporterar ut det från synapsen där det bryts ner eller metaboliseras av FAAH.

CBD har även andra effekter på kroppen. CBD binder sig själv till G-proteinreceptorn som heter TRPV-1, som förmedlar kroppstemperatur och uppfattning av smärta och inflammation. CBD används även för att aktivera serotoninreceptorerna och kan även hämma ID-1 genen, som orsakar olika typer av cancer.

Sluttankar

Det finns många sätt där det mänskliga endocannabinoidsystemet påverkas av CBD. Det inkluderar direkt och indirekt påverkan på systemet. Dock har CBD en stimulerande och förstärkande effekt på det endocannabinoida systemets funktioner. Den totala effekten av CBD kan uppnås genom att ta dagliga tillskott så att processerna som styrs av det endocannabinoida systemet kan förbättras över tid.

Ett hälsosamt endocannabinoidsystem hanterar och kontrollerar inte bara kroppens inre processer, utan har även en effekt på den persons sociala beteende. Det agerar som en bro mellan sinne och kropp och cannabinoiderna påverkar förhållandet mellan en person och personens externa omgivning. Ett korrekt fungerande endocannabinoidsystem är avgörande för en hälsosam kropp och ett hälsosamt sinne. Om det finns en brist på cannabinoider i systemet, så kan denna brist avlägsnas med hjälp av CBD.