I den följande artikeln, ska vi prata om THC och om hur det fungerar?

THC, eller tetrahydrocannabinol är den förening som förekommer i cannabis och marijuana som gör att man blir ”hög”. För många människor är THC ansvarigt för varje påverkad stereotyp som de har sett i filmer eller på TV. Det är viktigt att förstå att cannabis är skapat av en blandning av olika föreningar. Medan CBD och THC tar upp den största procentandelen, så finns det en variation av andra viktiga, men mindre kända föreningar som alla har sin del i det hela. 

THC är en av de största cannabinoiderna som förekommer i cannabis, men de är inte ensamma. Cannabinoider är de kemiska föreningar som förekommer i cannabis och de interagerar med receptorer i våra kroppars endocannabinoidsystem. Det är dessa reaktioner i endocannabinoidsystemet som producerar olika svar i våra kroppar och hjärnor. Det finns nästan hundra cannabinoider i cannabis, kanske även fler. Det är THC som vi fokuserar på i denna artikel. 

Det var en israelisk kemist vid namn Raphael Mechoulam, som var först med att isolera THC, år 1964. Genom att använda libanesiskt hasch, isolerade och syntetiserade Mechoulam THC-föreningen. Det var denna tidiga upptäckt och arbete som skulle leda till upptäckten av andra cannabinoider och även forskning av det endocannabinoida systemet och dess receptorer. Du kanske blir förvånad när du får lära dig att våra kroppar producerar endocannabinoider naturligt.. Du behöver inte röka cannabis för det! 

Cannabinoider är kända som sekundära metaboliter. Det innebär att de är kemikalier som cannabisväxten producerar som faktiskt inte har någon roll i cannabisväxtens tillväxtprocess. Många tror att dessa sekundära metaboliter fungerar som ett immunsystem för cannabisväxten och hjälper den att bekämpa skadedjur, parasiter, insekter och rovdjur. 

Det enklaste sättet att förstå det endocannabinoida systemet är genom att föreställa sig att receptorerna runt om i kroppen som lås och cannabinoiderna som nycklar till dessa lås. När de rätta cannabinoiderna binder till rätt receptorer uppstår en kemisk reaktion som låser upp dessa lås. THC binder till receptorerna i vår hjärna och centrala nervsystem, vilket skapar en kemisk reaktion som många människor upplever som att man blir hög. Det finns även många andra reaktioner som vetenskapsmän bara precis börjat förstå sig på. 

När du till en början experimenterar med THC, är det viktigt att ta det långsamt. Medan olika stammar av cannabis har olika styrkor, så reagerar alla olika på THC. Vissa kan känna att användning av THC kan ha en avslappnande och lugnande effekt; andra människor upplever högre nivåer av oro och paranoia. En intressant fakta här är att CBD, en annan cannabinoid som förekommer i cannabis, kan hjälpa till att minska effekterna av THC. Olika cannabisstammar kommer ge dig olika reaktioner och det är viktigt att ta det sakta tills du förstår hur din kropp fungerar. 

Några av de kortsiktiga effekterna vid användning av THC kan inkludera:

 • Upprymdhet
 • Avslappning
 • Sedation
 • Smärtlindring
 • Minnesförsämring
 • Energi
 • Hunger
 • Dåsighet
 • Ökad hjärtfrekvens
 • Torr mun
 • Röda ögon
 • Sämre tidsuppfattning
 • Skratt
 • Yrsel
 • “Couch-lock,” eller känna sig tung
 • Oro/paranoia

THC har många medicinska fördelar som man först nu har börjat förstå. Det har genomförts hundratals studier om cannabis och dess hälsofördelar. Den ökade populariteten av cannabis och legaliseringen för medicinsk användning har drivit på innovationen inom medicin- och läkemedelsbranschen. Det finns även flera olika tillstånd där THC kan erbjuda några hälsofördelar. Vissa av dessa är:

 • Posttraumatiskt stressyndrom
 • Neuropatisk och kronisk smärta
 • Sömnlöshet
 • Illamående
 • Inflammation
 • Artrit
 • Migrän
 • Cancer
 • Crohn’s syndrom
 • Fibromyalgi
 • Alzheimers sjukdom
 • Multipel skleros
 • Glaukom
 • ADHD
 • Sömnapné
 • Aptitminskning